logo-klein

Welkom op de site van Schietsportvereniging "Tilburg"

Welkom

Welkom bij een serieuze, leuke en gezellige schietsportvereniging

0
0
0
Zoeken

Bestuursleden

09 januari 2021  -  Algemeen
Eind 2020 is er een crisis binnen het bestuur ontstaan doordat Ronald Bulte op eigen gelegenheid een mail verstuurde die niet de mening van het bestuur weergaf. Na een gesprek hebben zowel Willem ter Veen als Ronald Bulte besloten hun functie als bestuurslid neer te leggen.

Voorzitter

03 december 2018  -  Algemeen
De Nieuwjaarsreceptie zal deze keer gehouden worden op 9 januari aanstaande. Drankjes zijn voorradig en natuurlijk zullen we zorgen voor een (uitgebreid) hapje. U zult niets te kort komen, dus thuis niet eten! U dient wel even in te schrijven omdat de organisatie wil weten op hoeveel personen ze moeten rekenen. Inschrijven kunt u doen via de u toegezonden mail of via het ledengedeelte van de s...

Van de voorzitter

30 november 2018  -  Algemeen
Beste leden,   zoals u weet is de Schietbaan eigendom van de Stichting Schietbanen Tilburg (SST). Naar aanleiding van de onlangs weer opgelaaide discussie over roken in de kantine is het bestuur van de stichting daar alert op geworden en is zich gaan afvragen wie nu eigenlijk aansprakelijk en verantwoordelijk is voor het handhaven van het rookverbod in het gebouw. Want dat moge ...

Nieuw bestuur

22 november 2018  -  Algemeen
Gisterenavond was er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering belegd. Enig agendapunt was de samenstelling van een nieuw bestuur. Een groep van vijf leden had de afgelopen weken vergaderd en was met een voorstel naar het bestuur gekomen. Dat voorstel werd door het bebstuur overgenomen en aan de vergadering voorgelegd. Deze ging unaniem akkoord met het voorstel en daarom werd als nieuw bestu...

Nieuw bestuur

18 november 2018  -  Algemeen
Morgenavond hebben we weer een vergadering met bestuur en enkele leden die een oplossing willen voor de impasse waar we nu in zitten. Ik hoop van harte dat daar een positieve, recreatieve formule uitkomt die de trein weer op rails zet. Daarnaast moet de trein ook op stoom komen. Met onderlinge samenwerking gaat dat lukken!