logo-klein

Welkom op de site van Schietsportvereniging "Tilburg"

Welkom

Welkom bij een serieuze, leuke en gezellige schietsportvereniging

0
0
0

Contributie

Onderstaande bedragen gelden voor het verenigingsjaar 2023. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

De contributie wordt door de, minimaal jaarlijks te houden, Algemene Ledenvergadering vastgesteld en geldt dan vanaf het daarop volgend jaar. 

De jaarlijkse contributiebedragen luiden:

Juniorleden € 138 (tot de leeftijd van 19 jaren);

Seniorleden  € 172 (tot de leeftijd van 60 jaren); 

Seniorleden 60 plus € 138 (vanaf de leeftijd van 60 jaren).

De ALV heeft besloten tot een indexering van +5% voor het jaar 2024. 

Daarnaast betaalt u een jaarlijkse bijdrage KNSA, die door de vereniging aan de KNSA wordt afgedragen. Deze bedraagt € 42,50.
Als u bij meerdere schietsportverenigingen lid bent, hoeft u slechts via één vereniging de KNSA bijdrage te betalen.

Eenmalig geldt voor nieuwe leden een inschrijfgeld van € 160. In dit bedrag is ook het inschrijfgeld voor de KNSA (€ 42,50) opgenomen. Als u al KNSA schutter bent, bedraagt het inschrijfgeld € 117,50.